Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti DRU a.s.

Sprostredkovateľský orgán:

 

Prijímateľ

Názov: DRU a.s.
Sídlo: Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen

Názov projektu: Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti DRU a.s.

Opis a cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
prostredníctvom obstarania nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných
riešení a vytvorenie inteligentne riadených , vzájomne prepojených autonómnych systémov

Výška finančného príspevku: 463.090,50 EUR

Miesto realizácie projektu: Strážska cesta 8700/6, 960 01Zvolen

Stav pred realizáciou projektu:

Vertikálne baliace zariadenia na balenie tyčiniek

Stav po realizácií projektu:

 

„Inovatívnosť: Zvýšenie stupňa aizácie balenia výrobku – tyčiniek, zvýšenie súčasných kapacitných možností, skvalitnenie balenia finálnych výrobkov – tyčiniek technicky vyspelejším vážiacim a baliacim systémom, zvýšenie stupňa po softvérovej stránke - prediktívna údržba, bezpečnosť, výstupné údaje pre vyhodnocovanie, zvýšenie stupňa variability balenia a operatívnosti reakcie na požiadavky trhu.“

  


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk
www.mindop.sk
www.eurofondy.sk