Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti DRU a.s.

Sprostredkovateľský orgán:

 

Prijímateľ

Názov: DRU a.s.
Sídlo: Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen

Názov projektu: Zavedenie inteligentných inovácií v spoločnosti DRU a.s.

Opis a cieľ projektu: Strategickým cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
prostredníctvom obstarania nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných
riešení a vytvorenie inteligentne riadených , vzájomne prepojených autonómnych systémov

Výška finančného príspevku: 692.064,00 EUR

Miesto realizácie projektu: Strážska cesta 8700/6, 960 01Zvolen

 


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk
www.mindop.sk
www.eurofondy.sk
 

Undefined