Tvorba pracovných pozícií pre MRK v DRU a.s. Zvolen

Miesto realizácie projektu: Zvolen, Strážska cesta 8700/6

Názov projektu: Tvorba pracovných pozícií pre MRK v DRU a.s. Zvolen

Názov a sídlo prijímateľa: DRU a.s. Zvolen, Strážska cesta 8700/6, 960 01 Zvolen

Trvanie projektu: 03/2014 - 09/2015

Výška poskytnutého príspevku: 10 411,81 €

Stav pred realizáciou projektu:

Stav po realizácii projektu:

 

 

Plagát

www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

Slovenčina